Õigusabi

Koostame dokumente, lahendame õigusvaidlusi ja korraldame tehinguid. Aitame juriidilise isiku asutamisel ning osaluse võõrandamisel. Nõustame riigihangetega seonduvas. Tegeleme rahvusvaheliste lepingutega ja rahvusvaheliste hangetega.
Esindame läbirääkimistel, vaidluskomisjonides ja kohtus.
Tegeleme võlgade sissenõudmisega ja esindame pankrotimenetluses.
Abistame erinevate tegevuslubade taotlemisel ja ametiasutustega suhtlemisel.
COVID-19 tingimustes kehtivad reeglid mõjutavad äri- ja töösuhteid. Nõustame ettevõtteid ja eraisikuid toetuste taotlemisel ja regulatsioonide rakendamisel.

Omame märkimisväärset kogemust perevaidluste lahendamisel: lahutus, vara jagamine, elatis, lastega suhtlemise korra määramine.

Meil on kliente nii Eestis kui välismaal,  Leedus, Lätis, USA-s ja Venemaal. Meie ärikliedid tegutsevad kaitsetööstuses, töötlevas tööstuses, ehituses, vahendustegevuses jms.  Erakliendi sektoris aitame edukalt perekonna- ja pärimisõiguses ning probleemsete võlgnevuste lahendamisel ja võlausaldajatega läbirääkimistel.

Osutame õigusabi eesti, vene, inglise ja prantsuse keeles.


Aadressiteenus

Eesti ettevõttel, mille juhatus asub väljaspool Eestit, peab olema määratud kontaktisik. Ettevõttel peab olema kohalik äriaadress.  Pakume võimalust kasutada enda juriidilist aadressi kliendi ettevõtte juriidilise ja postiaadressina. Infratum OÜ- l on äriühingute ja kontaktisiku teenuse pakkuja litsents FIU000175.Tööõigusabi

Nõustame ja esindame kliente töökonfliktide lahendamisel. Peame  läbirääkimisi töövaidluste kohtuväliseks lahendamiseks. Esindame kliente töövaidlustes kohtus ja töövaidluskomisjonis.

Nõustame kliente töölepingute ülesütlemise ja töötasu nõuetega seotud vaidlustes (tasustamata ületunnitöö, lahkumishüvitised, preemiad. jms).

Koostame tööõiguslikke dokumente (töölepingud, hoiatused, ülesütlemisavaldused,  töökorralduse reeglid jms).

Pakume lisaks õigusabile ka psühholoogi tuge.

COVID-19 tingimustes kehtivad reeglid mõjutavad töösuhteid. Nõustame ettevõtteid töökorralduse muutmisel (kaugtöö kokkulepped, töökoormuse vähendamine, koondamine jms) ja eraisikuid õiguste kaitsmisel.Ärikonsultatsioonid

Pakume nõustamisteenust juhtidele ettevõtte töökorralduse efektiivsemaks muutmisel ja muudatuste elluviimisel.Juhtimissüsteemide juurutamine

Oleme konsultatsiooniettevõte juhtimissüsteemide arendamise, strateegilise juhtimise ja ettevõtete tegevuse ümberkorraldamise ning efektiivsuse tõstmise alal.

Pakume juhtimissüsteemide alast nõustamist ja konsultatsiooni: kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem ISO 45001.

Pakume juhtimissüsteemide serifitseerimise ettevalmistamise nõustamist, siseauditite läbiviimist ettevõttes ning  kliendi auditit tarnija juures.


Tõlketööd

Pakume dokumentide tõlketeenuseid. Tõlgime lepinguid, menetlusdokumente, kohtuotsuseid, tööalaseid juhendeid jms.

Leiame probleemidele lahenduse