Jevgenia

 Jevgenia Pahhutši
Töötan õigusalal aastast 2004. Aastatel 2004–2009 olin teenistuses IMG Konsultant AS-s ja Grant Thornton Baltic OÜ-s, kus nõustasin kliente äri-, tsiviil- ja tööõiguse valdkonnas. Alates 2009. aastast tegutsesin Eesti Liinirongid AS õigusteenistuse juhina ja siseaudiitorina, kus vastutasin ettevõtte õigusalase teenindamise eest, mis hõlmas muuhulgas lepingute ülevaatust, ettevõttesisest regulatsiooni loomist, juhtimissüsteemide haldamist, hangete läbiviimist, siseauditite läbiviimist, uute rongide projekti läbiviimist, ametiühinguga suhtlemist, esindamist erinevates asutustes.

Alates aastast 2013 pakun õigusabi teenuseid ettevõtetele ja eraisikutele. Lisaks eelnevatele kogemustele omandasin selle aja jooksul mitmekülgse kogemuse militaar-, ehitus- ja töötleva tööstuse valdkonnas. Esindan kliente läbirääkimistel ja vaidlustes, nõustan lepingute koostamisel ja sõlmimisel, riigihangetes osalemisel, abistan vajalike lubade (sh tervishoiuteenused ja AML) hankimisel, toetan võlgade sissenõudmist puudutavates küsimustes (sh täite- ja pankrotimenetluses), aitan aru saada tööõiguse nüanssidest ja korraldan äriregistri toiminguid. Eraisikuid aitan perekonnaga, kaasomandiga ja võlgadega seonduvate küsimuste lahendamisel.


Olen kvaliteedijuhtumissüsteemi ISO 9001:2008 ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2004 juhtaudiitor, samuti juhtimissüsteemide siseaudiitor. Töökeeled on eesti, vene ja inglise keel.