Õigusabi

Koostame dokumente, lahendame õigusvaidlusi ja korraldame tehinguid. Aitame juriidilise isiku asutamisel ning osaluse võõrandamisel. Nõustame riigihangetega seonduvas. Tegeleme rahvusvaheliste lepingutega ja rahvusvaheliste hangetega. Esindame läbirääkimistel ja vaidluskomisjonides. Abistame erinevate tegevuslubade taotlemisel ja ametiasutustega suhtlemisel. Konsulteerime perevaidluste lahendamisel: lahutus, vara jagamine, elatis, lastega suhtlemiskorra määramine. Meil on kliente nii Eestis kui välismaal, Leedus, Lätis, USA-s ja Venemaal. Meie ärikliendid tegutsevad kaitsetööstuses, töötlevas tööstuses, ehituses, vahendustegevuses jms. Erakliendi sektoris aitame edukalt perekonna- ja pärimisõiguses ning probleemsete võlgnevuste lahendamisel ja võlausaldajatega läbirääkimistel. Osutame õigusabi eesti, vene ja inglise keeles.


Aadressiteenus

Eesti ettevõttel, mille juhatus asub väljaspool Eestit, peab olema määratud kontaktisik. Ettevõttel peab olema kohalik äriaadress. Pakume võimalust kasutada enda juriidilist aadressi kliendi ettevõtte juriidilise ja postiaadressina. Infratum OÜ- l on äriühingute ja kontaktisiku teenuse pakkuja litsents FIU000175.


Tööõigusabi

Nõustame kliente töölepingute ülesütlemise ja töötasu nõuetega seotud vaidlustes(tasustamata ületunnitöö, lahkumishüvitised, preemiad. jms). Koostame tööõiguslikke dokumente (töölepingud, hoiatused, ülesütlemisavaldused, töökorralduse reeglid jms). COVID-19 tingimustes kehtivad reeglid mõjutavad töösuhteid. Nõustame ettevõtteidtöökorralduse muutmisel (kaugtöö kokkulepped, töökoormuse vähendamine, koondamine jms) ja eraisikuid õiguste kaitsmisel.